Achtergrond

De veluwe

Het aantal vaste MTB routes op de Noord Veluwe is nog niet groot. Terwijl juist dit gebied zich uitstekend leent om te mountainbiken. Er is dan ook een toenemende belangstelling van sporters voor dit soort uitdagende en zorgvuldig veilig uitgezette routes. De provincies, gemeenten en ondernemers hebben ook baat bij deze routes om voor toerisme aantrekkelijker te worden en ook  de lokale ondernemer zal dit terugzien in toenemende klandizie. Bovendien wordt hierdoor de belasting van het landschap ontlast.

Het initiatief

In 2017 besloten de gemeenten Harderwijk en Ermelo om de handen ineen te slaan en in overleg te treden met twee toonaangevende Veluwse wielerverenigingen: Noord Veluwe uit Harderwijk en de Veluwse Wieler Vereniging uit Ermelo.

In nauwe samenwerking met terreineigenaren en –beheerders en de routebouwer Patrick Jansen werd in dat jaar begonnen met de voorbereidingen en met de daadwerkelijke aanleg van de twee lussen: Harderwijk en Ermelo. In samenwerking met één van de sponsoren, Trek uit Harderwijk, werd nog een derde track aangelegd. Met de financiële middelen die vrijkwamen vanuit provincie, gemeente en sponsoren werd een totaal parcours van ca. 50 km aangelegd. De sponsoren hebben zich voor langere termijn vastgelegd zodat het noodzakelijke onderhoud kan worden uitgevoerd. Dit komt zowel de aantrekkelijkheid als de veiligheid ten goede. Tot slot, maar bijzonder belangrijk, is door veel vrijwilligers vanuit de verenigingen, maar ook van daarbuiten, enorm hard en met groot enthousiasme gewerkt om de route te maken zoals deze nu is. Ook aan deze vrijwilligers zijn we veel dank verschuldigd!

De toekomst

Inmiddels zijn in de omliggende gemeenten en in samenwerking met de wielerverenigingen initiatieven gestart om het routenetwerk op de Noord Veluwe uit te breiden. Zo zijn gemeente en verenigingen uit Putten en Nunspeet hiermee gestart. Het MTB routenetwerk zal de komende jaren verder worden uitgebreid. De nu geopende route Harderwijk-Ermelo zal daarin een centrale rol spelen.